" /> ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ |

ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಟೆಕ್ಸಾಕ್)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಪರಿಣತರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಲಹೆ ಸಂಸ್ಥೆ.

  • ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಟೆಕ್ಸಾಕ್) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಐಟಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001
  • + 91-80- 22866134, 22865544
  • ceo@tecsok.com
  • + 91-80-22866138

ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ